Home Speakers Ông Lê Đức Anh

Ông Lê Đức Anh

Ông Lê Đức Anh
Giám đốc Phát triển Kinh doanh
Group-IB

 

| TIỂU SỬ

Ông Lê Đức Anh là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Group-IB phụ trách thị trường Việt Nam. Làm việc tại Hà Nội, Đức Anh dẫn dắt việc phát triển và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của Group-IB tới khách hàng và thiết lập một hệ sinh thái đối tác mạnh mẽ. Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và đề xuất các giải pháp an ninh mạng cho khách hàng trong nhiều ngành dọc.

Trước Group-IB, Đức Anh là Giám đốc Kỹ thuật của Đội Kỹ thuật Kinh doanh của Fortinet Việt Nam. Ông chịu trách nhiệm về các hoạt động tư vấn kinh doanh cho toàn thị trường Việt Nam, bao gồm tư vấn các giải pháp an ninh cho khách hàng, cung cấp các khóa đào tạo cho đối tác và phát biểu tại các sự kiện an ninh cho cả đối tác và khách hàng.

| CHỦ ĐỀ

Quản lý bề mặt tấn công cho các hạ tầng công khai

|TÓM TẮT

Cơ sở hạ tầng bên ngoài tiếp tục là nguyên nhân gốc rễ của phần lớn các sự cố an ninh mạng. Cơ sở hạ tầng bị khai thác, hệ thống kế thừa và CNTT ẩn, tất cả đều góp phần vào hồ sơ rủi ro của khách hàng của bạn.

  • Hơn 55% các trường hợp ứng phó sự cố Nhóm-IB vào năm 2020 là do các lỗ hổng dựa trên chu vi và cơ sở hạ tầng không an toàn
  • Vào năm 2020, đã tăng 143% số lượng đề nghị bán quyền truy cập RDP vào các mạng công ty lớn
  • Tội phạm mạng và Nhóm APT Các TTP tiếp tục tìm kiếm các điểm yếu ở ngoại vi khi cố gắng đạt được quyền truy cập ban đầu

Sản phẩm mới nhất của Group-IB, Attack Surface Management, là một giải pháp hoàn toàn dựa trên đám mây, không có agent, được thiết kế để giúp bạn khám phá, đánh giá và quản lý các bề mặt tấn công bên ngoài của mình.

Quản lý bề mặt tấn công cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về các nội dung bên ngoài, xác định những nội dung có thể là vectơ tấn công tiềm ẩn và tối ưu hóa các nỗ lực giảm thiểu và khắc phục thông qua tích hợp, quản lý tác vụ và giao diện người dùng dễ sử dụng.