Home Speakers Ông Lê Quang Hà

Ông Lê Quang Hà

Ông Lê Quang Hà
Phó Giám đốc, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security)
.

 

| TIỂU SỬ

Gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT). Hiện đang là Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ của Công ty An ninh mạng Viettel.
Là một trong các chuyên gia chủ chốt của Công ty An ninh mạng Viettel ứng cứu, xử lý nhiều sự cố có mức ảnh hưởng quan trọng tầm cỡ quốc gia.
Chủ trì công tác xây dựng các giải pháp đảm bảo ATTT cho các hệ thống của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và các khách hàng lớn ở Việt Nam và 10 nước trên thế giới.
Từng là diễn giả của rất nhiều hội thảo, diễn đàn nổi tiếng trong ngành ATTT tại Việt Nam.
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

PHÂN TÍCH VÀ CHIA SẺ NGUY CƠ AN TOÀN THÔNG TIN: PHƯƠNG THỨC QUAN TRỌNG ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG SỐ VÀ NGƯỜI DÙNG NỀN TẢNG SỐ

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY