Home Speakers Ông Nguyễn Minh Hải

Ông Nguyễn Minh Hải

Ông Nguyễn Minh Hải
Chuyên gia Giải pháp
Fortinet Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành An ninh mạng. Ông có niềm đam mê lớn với Công nghệ bảo mật và điều đó đã đóng vai trò quan trọng trong các thành tựu của ông. Tại Fortinet, ông chịu trách nhiệm tư vấn bảo mật cho khách hàng Doanh nghiệp & Chính phủ, và cung cấp kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của mình về các giải pháp của Fortinet cho các khách hàng và đối tác khác tại thị trường Việt Nam.

| CHỦ ĐỀ

AN TOÀN THÔNG TIN CHO CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ: GÓC NHÌN MỚI

| TÓM TẮT

Trong thế kỷ 21, các cơ quan chính phủ ngày càng đối mặt với nhiều thách thức mới về công nghệ thông tin và truyền thông. Với sự phát triển nhanh chóng về công nghệ, đã cho phép nhiều cơ quan ban ngành áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý nhân sự, quản lý dân cư, quản lý hồ sơ, …. nhằm xây dựng chính phủ điện tử , qua đó đem lại sự tiện dụng cho người dân trong việc đăng ký và làm các thủ tục hành chính công.

Tuy nhiên khi áp dụng công nghệ thông tin, các tổ chức chính phủ cũng phải đối mặt với nhiều thách thức và các cuộc tấn công từ bên ngoài vào các hệ thống mạng. Theo thống kê của công ty bảo mật Fortinet, năm 2021 đã chứng kiến sự gia tăng vượt trội về số lượng và quy mô các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Công ty bảo mật Fortinet dự báo rằng, các mối đe dọa an ninh mạng sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô với tốc độ nhanh chóng trong năm tới.

Với bài trình bày ngày hôm nay, Fortinet sẽ giới thiệu về các giải pháp bảo mật trong hệ sinh thái để nâng cao an toàn an ninh thông tin cho chính phủ điện tử.