Home Speakers Ông Nguyễn Trung Tín

Ông Nguyễn Trung Tín

Ông Nguyễn Trung Tín
Tổng Giám đốc
Polaris Infosec

 

| TIỂU SỬ

Nguyễn Trung Tín là người Mỹ gốc Việt đồng sáng lập Polaris Infosec. Trước khi làm việc trong lĩnh vực an toàn không gian mạng tư nhân, ông là sĩ quan bộ binh trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và là Đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Ông được chứng nhận GIAC GSEC, GCIH, và GCFA.
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

NGUYÊN TẮC ỨNG CỨU SỰ CỐ TẤN CÔNG MẠNG TẠI DOANH NGHIỆP

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Phần trình bày sẽ bao gồm các nguyên tắc chung mà các công ty phải xem xét để ứng phó với sự cố mạng và lý do tại sao cần phải làm thế cũng như lợi ích và tác động của việc ứng phó. Một số nghiên cứu điển hình cũng sẽ được thực hiện và liên quan đến các nguyên tắc được đề cập.