Home Speakers Ông Phạm Anh Tuấn

Ông Phạm Anh Tuấn

Ông Phạm Anh Tuấn
Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Hiện đại hóa Công nghệ Ngân hàng
Vietcombank

 

| TIỂU SỬ

Ông Phạm Anh Tuấn là nhà lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực công nghệ ngân sách
hàng, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngân sách hàng hóa.
Vấn đề học tập:
– Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học Nam Columbia
– Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Too tác giả:
– 04/2017 – nay: Ủy viên HĐQT Trưởng ban Hiện đại hóa công ty
nghệ ngân hàng Vietcombank
– 07/2016 – 04/2017: Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank
– 09/2014 – 07/2016: Phó Vụ trưởng Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương
– 05/2012 – 08/2014: Phó Tổng Giám đốc
đốc Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam (Vietinbank)
– 08/2008 – 05/2012: Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm
CNTT – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
– 06/1999 – 08/2008: Giám đốc Trung tâm CNTT Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY