Home Speakers Ông Phạm Minh Thuấn

Ông Phạm Minh Thuấn

Ông Phạm Minh Thuấn
Phó Trưởng phòng Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ
.

 

| TIỂU SỬ

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÁC HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG YẾU QUỐC GIA TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY