Home Speakers Ông Phó Đức Giang

Ông Phó Đức Giang

Ông Phó Đức Giang
Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam
.

 

| TIỂU SỬ

Ông Giang có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyên sâu về cải tiến quy trình, quản lý dự án, quản lý bảo mật hệ thống CNTT. Ông đã tham gia triển khai các dự án tư vấn, đánh giá, rà soát các hệ thống CNTT và An toàn bảo mật cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông đã từng nhận giải thưởng lãnh đạo an ninh thông tin tiêu biểu Đông Nam Á năm 2012, tài trợ bởi IDG Việt Nam, Bộ Công An, Bộ Thông tin Truyền thông và VNCERT.
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

 

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY