Home Speakers Ông Tim McKenzie

Ông Tim McKenzie

Ông Tim McKenzie
Chuyên gia tư vấn cấp cao cho Trustwave, Giảng viên Học viện SANS
.

 

| TIỂU SỬ

Với vai trò là Chuyên gia tư vấn cấp cao cho Trustwave, Timothy trợ giúp xây dựng những kịch bản có thể xảy ra liên quan đến xâm nhập và tấn công và dẫn dắt “đội Đỏ” kiểm thử xâm nhập hệ thống dựa trên những mô phỏng đó. Ông hợp tác với các nhóm tấn công có kỹ năng chuyên môn cao để xâm nhập vào các tổ chức với mục tiêu giúp tìm ra những điểm yếu trong hệ thống an toàn thông tin cũng như xác định những thiệt hại có thể xảy đến với các tổ chức. Ông đạt được hàng chục chứng chỉ, trong đó có GPEN, GWAPT, GXPN, GAWN, GPYC và GWEB. Ông là diễn giả thường xuyên góp mặt tại các diễn đàn như ISSA, ICBA… và là thành viên của Ban cố vấn GIAC.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Diễn tập đội đỏ/tím nhằm nâng cao năng lực phòng chống tấn công mạng

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Người bảo vệ phải thường xuyên cảnh giác trong nỗ lực bảo vệ tổ chức. Thông qua luyện tập, các hậu vệ có thể được rèn giũa thông qua phần diễn tập đội đỏ/tím.

Phần trình bày này sẽ mang tới một số nghiên cứu điển hình trong việc cải thiện tình hình an toàn thông tin của tổ chức.