Home Speakers Ông Vũ Anh Tiến

Ông Vũ Anh Tiến

Ông Vũ Anh Tiến
Chuyên gia chính mảng an toàn bảo mật
Frost & Sullivan

 

| TIỂU SỬ

Anh Tiến là Chuyên gia chính mảng an toàn bảo mật tại Frost & Sullivan, một công ty tư vấn tăng trưởng và nghiên cứu thị trường tập trung vào công nghệ hàng đầu thế giới. Hiện ông đang làm việc tại Kuala Lumpur, Malaysia, nơi ông lãnh đạo các hoạt động nghiên cứu về an toàn mạng của công ty nghiên cứu trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn an toàn bảo mật, tập trung vào các mảng:

  • Thông tin thị trường: Nghiên cứu chuyên sâu về ngành, phân tích bối cảnh thị trường bảo mật, quy mô thị trường và các xu hướng
  • Tư vấn tăng trưởng: Lập kế hoạch chiến lược, đánh giá chiến lược tiếp cận thị trường, phân khúc đối tác và tuyển dụng
  • Cố vấn công nghệ và hệ sinh thái kênh

Ngoài ra, Anh Tiến có chuyên môn và kiến thức vững vàng về an toàn thông tin mạng, điện toán đám mây, hệ sinh thái kênh. Ông đã được chứng nhận về chuyên gia SASE cấp độ 2 bởi Cato Networks, chứng chỉ Certified Cloud Practitioner được chứng nhận bởi AWS và CCSK V.4 bởi Liên minh bảo mật đám mây (Cloud Security Alliance). Ông cũng đã hoàn thành khóa học An toàn mạng cho Doanh nghiệp và Quản lý rủi ro của Đại học Quản lý Singapore (SMU).

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

SASE: Giải pháp bảo mật toàn diện cho làm việc từ xa – Xu hướng và Khuyến nghị

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Với sự tăng tốc của các sáng kiến kỹ thuật số, áp dụng công nghệ đám mây và khả năng làm việc linh hoạt từ xa, cách tiếp cận truyền thống cho phép truy cập và hỗ trợ lưu lượng truy cập đến một vị trí trung tâm dữ liệu duy nhất không còn có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh thay đổi nhanh chóng của thế giới số ngày nay. Hiện nay, người dùng, ứng dụng, dữ liệu và khối lượng công việc ở khắp mọi nơi. Để tối ưu hóa tính liên tục trong kinh doanh và giải quyết các thách thức bảo mật đang nổi lên, các tổ chức cần chuyển đổi kiến trúc mạng và bảo mật để cho phép truy cập an toàn và kết nối tối ưu cho người dùng, các thiết bị và ứng dụng. Việc chuyển đổi giúp giảm hoặc loại bỏ sự phụ thuộc của tổ chức vào mạng WAN truyền thống và kiến trúc bảo mật dựa trên thiết bị để giảm tổng chi phí sở hữu (TCO), nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
Tuy nhiên, có rất nhiều sự nhầm lẫn và quan niệm sai lầm về SASE giữa các tổ chức. Một nghiên cứu nhỏ được thực hiện bởi Frost & Sullivan cho thấy, phần lớn khách hàng vẫn còn bối rối và chưa thực sự hiểu biết đầy đủ về SASE. 36% chỉ ra rằng SASE chỉ là một thuật ngữ khác cho các dịch vụ bảo mật được phân phối trên nền tảng đám mây, trong khi chỉ có 19% trong số họ hiểu rõ hơn về SASE rằng đây là một kiến trúc dựa trên đám mây, cung cấp các dịch vụ mạng và bảo mật để bảo vệ người dùng, ứng dụng và dữ liệu bất kể vị trí.
Vì quan niệm sai lầm này, nhiều người trong số họ tin rằng họ đã sử dụng SASE và đang có kế hoạch sử dụng SASE trong vài năm tới. Mặc dù đây có thể không phải là một mô hình SASE đầy đủ, nhưng nó cũng chỉ ra rằng các tổ chức ở APAC sẵn sàng sử dụng khái niệm SASE và sẵn sàng chuyển sang kiến trúc hoàn toàn mới này.