Home Speakers Ông Vũ Đỗ Khanh

Ông Vũ Đỗ Khanh

Ông Vũ Đỗ Khanh
Cố Vấn Điều Hành
PLATFORMBASE

 

| TIỂU SỬ

Ông Vũ Đỗ Khanh là Cố Vấn Điều Hành và Đại Diện Thương Mại của PLATFORMBASE tại thị trường Việt Nam. Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho các tổ chức chính phủ, tổ chức quốc tế, và các tập đoàn đa quốc gia. Tiêu biểu có thể kể đến như: Văn phòng Chính phủ Anh (UK Cabinet Office), Bộ Số hóa, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Quốc (UK Department for Digital, Culture, Media & Sport), Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ, Tập đoàn Samsung C&T.

Với kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực chính sách, tài chính và công nghệ, ông hiểu rõ những khó khăn, thách thức mà các tổ chức và doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình chuyển đổi số và bảo mật thông tin. Đến với Vietnam Security Summit 2022, ông Khanh sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và nghiên cứu tình huống (case study) của ông về vai trò của an ninh vật lý và an ninh mạng tại doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Ông Khanh tốt nghiệp hạng xuất sắc chương trình Thạc sĩ Chính sách Công tại Đại Học Oxford, Anh Quốc và là tác giả nhiều đề tài nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong quản lý chính sách và doanh nghiệp.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Kết hợp An ninh Mạng và An ninh Vật lý: Những Thách thức mới và Giải pháp

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Việc áp dụng các thiết bị Internet vạn vật (IoT) và Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) trong sản xuất và dịch vụ công đã xoá nhoà đi ranh giới truyền thống của an ninh mạng và an ninh vật lý. Kết hợp an ninh mạng – vật lý là xu hướng tất yếu nhằm ứng phó với các mối đe dọa gia tăng từ những cuộc tấn công tích hợp (Hybrid) vào hạ tầng mạng và sản xuất của doanh nghiệp.