Home Speakers Ông Vũ Thế Hải

Ông Vũ Thế Hải

Ông Vũ Thế Hải
Trưởng phòng Trung tâm giám sát và vận hành An toàn thông tin SOC
Công ty Cổ phần an ninh mạng Việt Nam VSEC

 

| TIỂU SỬ

Với gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực An toàn thông tin, Ông Vũ Thế Hải đã phụ trách nhiều vị trí quan trọng và đòi hỏi chuyên môn cao tại các đơn vị cung cấp dịch vụ ATTT hay phòng ATTT của các công ty lớn như CMC Cyber Security, Viettel Cyber Security, VinITIS,…
Hiện tại, ông đang đảm nhiệm vị trí SOC manager tại VSEC, cùng đội ngũ 20 chuyên gia tại đây xây dựng dịch vụ SOC theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam.
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Sử dụng dịch vụ tối ưu hiệu quả đầu tư an toàn thông tin cho tổ chức và doanh nghiệp

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

– Những thách thức mà tổ chức/doanh nghiệp gặp phải khi xây dựng hệ thống quản trị ATTT riêng.
– Sự phát triển và ưu điểm của dịch vụ thuê ngoài ATTT
– Cách để lựa chọn dịch vụ tối ưu nhất