Home Speakers Ông Xiaoxin Gong

Ông Xiaoxin Gong

Ông Xiaoxin Gong
Chuyên gia cao cấp
Trung tâm an toàn bảo mật toàn cầu, Huawei

 

| TIỂU SỬ

Xiaoxin Gong là Chuyên gia cao cấp từ Trung tâm an toàn bảo mật toàn cầu, Huawei, có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc quốc tế về an toàn thông tin mạng trong các ngành Tài chính, Dược phẩm và Giáo dục tại Vương quốc Anh trước khi gia nhập Huawei.
Xiaoxin có kiến thức chuyên sâu về các tiêu chuẩn hóa kỹ thuật và ông chịu trách nhiệm triển khai công việc liên quan đến tiêu chuẩn bảo mật tại GSPO. Kể từ khi gia nhập Huawei vào năm 2018, ông đã giúp phát triển các sản phẩm cốt lõi của Huawei, như 5G RAN, nhân hệ điều hành HongMeng, v.v. đã được chứng nhận tiêu chuẩn Tiêu chí Chung từ Cơ quan Chứng nhận Châu Âu.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY
CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY