Home Speakers Thiếu tướng Tống Viết Trung

Thiếu tướng Tống Viết Trung

Thiếu tướng Tống Viết Trung
Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)
.

 

| TIỂU SỬ

Quá trình công tác

1980-1986: Học viên trường Thông tin Quân sự, Ulianop, Liên bang Nga.

1986-2004: Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc

2004-2008: Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel

2008-2018: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.

2018- Đến nay: Thiếu tướng Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng.

Kinh nghiệm: Thông tin Vô tuyến điện, Quản lý kinh doanh mạng viễn thông, Giám đốc CNTT, An ninh mạng.