Home Speakers Bà Yaki Yang

Bà Yaki Yang

Bà Yaki Yang
Giám đốc dự án
Hikvision

 

| TIỂU SỬ

Bà Yaki là người có kinh nghiệm trong thị trường an ninh tại Việt Nam, bà có nhiều kiến thức cũng như đưa ra các giải pháp sâu rộng và tham gia về chương trình marketing trong các dự án thương mại và chính phủ.
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY
Các giải pháp giám sát an toàn cho đô thị thông minh

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Tạo ra một môi trường an toàn là điều cần thiết để các đô thị phát triển mạnh và thịnh vượng. Cùng với mật độ đô thị ngày càng gia tăng cần có thêm các công nghệ tiên tiến để bảo vệ người dân và tài sản. Trong những năm vừa qua, quản lý đô thị phụ thuộc phần lớn vào sức người để đảm bảo an toàn – bao gồm lực lượng cảnh sát và nhân viên bảo vệ tư nhân. Với sự nổi lên của công nghệ video, các đô thị chào đón một cách thức hiệu quả hơn trong việc theo dõi rõ ràng mọi thứ. Bây giờ, một hệ thống giám sát vô cùng cơ bản đã khiến cho phản xạ đầu và việc điều tra tội phạm trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Điều này, tất nhiên, chỉ là một bước đầu để tiến đến hệ thống quản lý đô thị hiệu quả và thông minh hơn. Không chỉ đơn giản là các ứng dụng thông minh, cuối cùng thì sự nhận thức có được từ quá trình này có thể tạo ra các ứng dụng mới đáng kinh ngạc, cho phép bất cứ đô thị an toàn nào cũng đề có thể áp dụng và không ngừng cải thiện.

Thay mặt Hikvision – một nhà cung cấp giải pháp IoT hàng đầu thế giới, với hơn 19,000 kỹ sư RnD – bà Yaki sẽ giới thiệu về giải pháp đô thị thông minh của Hikvision và chia sẻ về các trường hợp thành công tại Việt Nam.