Home Speakers Ông Lau Yan Qing

Ông Lau Yan Qing

Ông Lau Yan Qing
Chuyên gia cao cấp
Delinea

 

| TIỂU SỬ

Yan Qing gia nhập Delinea vào tháng 4 năm 2022 với tư cách Kỹ sư bán hàng kênh cho Châu Á. Ông có hơn 14 năm kinh nghiệm về An ninh mạng và là người ủng hộ Zero Trust. Ông chịu trách nhiệm phát triển và tạo điều kiện cho các đối tác giúp đỡ các khách hàng và tổ chức của họ trong khu vực khi họ áp dụng và triển khai các giải pháp Truy cập đặc quyền của Delinea. Ông thường xuyên hợp tác với các đối tác và khách hàng trong khu vực cũng như nhiều công ty trong số 2000 công ty Global 2000 ở Châu Á về các sáng kiến an ninh khác nhau.

| CHỦ ĐỀ BÀI TRÌNH BÀY

Hành trình đến Bảo mật Zero Trust với giải pháp PAM hiện đại

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Quản lý quyền truy cập đặc quyền là rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào muốn xây dựng bảo mật không tin cậy. PAM đúng lúc giúp tổ chức của bạn cấp quyền truy cập phù hợp cho đúng người dùng vào đúng thời điểm. Với mô hình bảo mật Zero Trust, không ai được tin cậy một cách tự động, ngay cả khi họ ở trong khu vực an toàn. Thay vào đó, tất cả các danh tính đều được xác minh, quyền truy cập tối thiểu được cấp dựa trên ngữ cảnh và các hoạt động được giám sát để đảm bảo các biện pháp kiểm soát đang hoạt động như mong đợi.