Home Speakers Bà Mai Ngọc Tú

Bà Mai Ngọc Tú

Bà Mai Ngọc Tú
Giám đốc Việt Nam, Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp
Cloudflare

 

| TIỂU SỬ

Bà Mai Ngọc Tú đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng và Phát triển kinh doanh tại cả thị trường Việt Nam và Singapore. Trong thời gian làm việc tại Singapore, bà đã tham gia có vấn cho nhiều lãnh đạo CNTT và Bảo mật của Việt Nam và các nước ASEAN nhằm bảo vệ các ứng dụng và website trọng yếu trước các cuộc tấn công Botnet, tấn công DDoS và đánh cắp dữ liệu khách hàng.

| CHỦ ĐỀ

Ngăn ngừa các mã độc tinh vi thông qua giải pháp bảo mật hiệu quả

| TÓM TẮT

Vào bất kỳ ngày nào, bot chiếm 40-50% lưu lượng truy cập internet. Chúng cản trở hoạt động kinh doanh, làm quá tải các tài nguyên phụ trợ và thực hiện các cuộc tấn công nhồi nhét thông tin xác thực và thẻ tín dụng, tích trữ hàng tồn kho và các cuộc tấn công quét dữ liệu. Hơn nữa, những kẻ tấn công đằng sau các bot liên tục cập nhật các nền tảng tấn công của chúng để nhanh chóng phá vỡ danh sách IP thủ công và lọc tác nhân người dùng.

Đây là lý do tại sao các tổ chức cần các giải pháp Quản lý Bot tinh vi, với tính năng phát hiện phân lớp để làm chậm các bot trong đường đi của họ.

Để trang bị cho bạn khả năng phân biệt giữa các bot tốt và xấu, chúng tôi đã tranh thủ kiến thức chuyên môn của Nhóm Cloudflare, Mr Tu, Trưởng bộ phận kinh doanh Đông Dương của Cloudflare. Cô ấy sẽ cùng chúng tôi trình bày về Giải pháp quản lý Bot của Cloudflare để xem cách nó phát hiện và ngăn chặn các chương trình tinh vi trong thời gian thực bằng cách sử dụng phương pháp phỏng đoán, học máy và phát hiện bất thường.