Home Chương trình hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

BẢO ĐẢM AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNGTRONG KỶ NGUYÊN SỐ: THÁCH THỨC VÀ LỜI GIẢI 

BẢO VỆ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU TRONG THẾ GIỚI SỐ 

XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

BẢO ĐẢM AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ: THÁCH THỨC VÀ LỜI GIẢI

08:30
KHAI MẠC
08:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂUĐại diện Ban Tổ chức

08:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông
PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
08:45Nâng cao thứ hạng quốc tế của Việt Nam về an toàn không gian mạng: Tạo lập niềm tin số.

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An
toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
 


 


Xem tiếp

Ông Nguyễn Thành Phúc
Ông Nguyễn Thành Phúc
Cục trưởng, Cục An toàn thông tin09:00Bức tranh an toàn thông tin 2021: Góc nhìn của doanh nghiệp

Ông Trần Minh Quảng
, Giám đốc Trung tâm Phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng, Công ty An ninh mạng Viettel


 


 


Xem tiếp

Ông Trần Minh Quảng
Ông Trần Minh Quảng
Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng,09:15
Khai trương Ứng dụng An toàn không gian mạng trên nền tảng di động cho người dân
09:30Xu hướng Tấn công và Tội phạm mạng giai đoạn 2021 - 2022

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục
trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ
Công an 


 Xem tiếp

ĐẠI TÁ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG
ĐẠI TÁ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao09:45Xử lý sự cố mạng gây ra bởi các mối đe dọa tinh vi, hiện đại
Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Kaspersky

 


 

Không
phải lúc nào chúng ta cũng có thể ngăn chặn mối đe dọa trước khi mối đe dọa đó
xâm nhập vào phòng tuyến bảo mật, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn cuộc
tấn công lan rộng và hạn chế hoặc loại trừ hệ quả thiệt hại tiềm tàng. Và khi
nói đến các cuộc tấn công phức tạp, có chủ đích thì tốc độ xử lý sự cố là điều
vô cùng quan trọng.

....


Xem thêm

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh
Ông Ngô Tấn Vũ Khanh
Giám đốc Quốc gia Việt Nam10:00


Triển khai chiến lược Zero-Trust

Ông Vincent Oh, Giám đốc Kinh doanh khu vực ASEAN, Cloudflare


 
 

 
Xem thêm
Ông Vincent Oh
Ông Vincent Oh
Regional Sales Director, ASEAN10:15Lễ Công bố xếp hạng Mức độ an toàn thông tin mạng của các Bộ, ngành, địa phương năm 2020

Ông Đinh Văn Kết, Phó trưởng phòng Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 


 Xem tiếp

Ông Đinh Văn Kết
Ông Đinh Văn Kết
Phó trưởng phòng Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế10:30
TOẠ ĐÀM

BÀI HỌC TỪ NHỮNG THÁCH THỨC
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRONG THỜI KỲ COVID-19

Điều phối: :
Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

  Chủ đề thảo luận
 • Khó khăn, thách thức đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời kỳ COVID-19

 • Thay đổi tư duy và chiến lược an toàn thông tin mạng cho các tổ chức, doanh nghiệp

 • Giải pháp phòng ngừa và ứng phó với các thách thức an toàn thông tin mạng


 

Thành phần tham gia:


 • Ông Hoàng Thế Long – Trưởng phòng cấp cao phòng CNTT, Daikin

 • Ông Mai Tất Thắng, Giám đốc Khối công nghệ thông tin, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS)

 • Ông Bùi Đình Giang - Phụ trách CNTT, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam)

 • Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Kaspersky

 • Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng, BKAV

 • Ông Vũ Anh Tiến, Chuyên gia cấp cao, Frost & Sullivan

11:50
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
12:00
KẾT THÚC PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
 • Chủ trì:
  ● Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thời gian: 08:30 – 12:00, Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (PDF) ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

BẢO VỆ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU TRONG THẾ GIỚI SỐ

13:30
KHAI MẠC
13:30
TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức
13:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục
trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ
Công an
13:45
PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ
CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH
13:55
An toàn thông tin mạng cho Hạ tầng trọng yếu trong Tương lai số

Ông Đỗ Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ
14:10
An ninh mạng - Xương sống của nền kinh tế số đang phát triển

Ông Sam Cheng Gingjun, Giám đốc Quan hệ
công chúng và Các vấn đề chính phủ, Huawei

  


 
Xem tiếp

Ông Sam Cheng Qingjun
Ông Sam Cheng Qingjun
Giám đốc Quan hệ công chúng và Các vấn đề chính phủ

14:25
EDR, XDR và MDR: Đâu là Giải pháp phù hợp cho Tổ chức của bạn?

Ông Vũ Lê
, Kỹ sư giải pháp, Sophos


  


Khi
các tổ chức ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào CNTT và chuyển đổi số,
thì đồng thời các mối đe dọa ngày càng tinh vi hơn, các tổ chức
thuộc mọi loại quy mô đang chấp nhận rằng bảo mật không thể bắt đầu
và dừng lại bằng các biện pháp kiểm soát phòng ngừa. ...Xem tiếp

Ông Vũ Lê
Ông Vũ Lê
Kỹ sư Giải pháp An ninh

14:40
Giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cho ngành Dầu khí

Ông Bùi Đình Giang, Phụ trách CNTT, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam)
14:55Ngăn ngừa các mã độc tinh vi thông qua giải pháp bảo mật hiệu quả

Bà Mai Ngọc Tú, Giám đốc Việt Nam, Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp

 

 


Xem thêm

Bà Mai Ngọc Tú
Bà Mai Ngọc Tú
Giám đốc Việt Nam, Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp15:10Nhận diện các Rủi ro An toàn thông tin mạng đối với Hệ thống Internet Vạn vật Công nghiệp và OT

Ông Nguyễn Minh Hải, Tư vấn giải pháp, Fortinet Việt Nam
 

 


Các
sáng kiến Chuyển đổi số đang ngày càng thúc đẩy sự tích hợp CNTT và
OT. Đại dịch góp phần đẩy mạnh sự cấp thiết của việc bảo vệ các môi
trường OT từ xa do nhu cầu làm việc tại nhà đã thay đổi cách các tổ
chức kết nối, quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng quan trọng của họ.
...Xem tiếp

Ông Nguyễn Minh Hải
Ông Nguyễn Minh Hải
Tư vấn Giải pháp

15:25
THẢO LUẬN (Q&A)

Điều phối:
Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

  Chủ đề thảo luận:
 • Quản trị rủi ro và bảo mật trong môi trường IT/OT

 • Tiêu chí lựa chọn công nghệ phù hợp đảm bảo an toàn thông tin mạng cho hệ thống OT

 •  

  Thành phần tham gia:
 • Ông Đỗ Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

 • Ông Vũ Lê, Kỹ sư giải pháp, Sophos

 • Ông Bùi Đình Giang, Phụ trách CNTT, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam)

 • Bà Mai Ngọc Tú, Giám đốc Việt Nam, Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, Cloudflare

 • Ông Nguyễn Minh Hải, Tư vấn giải pháp, Fortinet Việt Nam

 • Ông Đỗ Đức Huy, Kỹ sư giải pháp, khu vực Đông Nam Á, CyberArk


16:45
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ;
16:55
BỐC THĂM MAY MẮN
17:00
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
 • Chủ trì:
  ● Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
  ● Đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ
 • Thời gian: 13:30 – 17:00, Thứ Tư, ngày 27/10/2021
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (PDF) ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

8:30
KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN
8:30
TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức
8:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH
8:45
Bảo vệ Dữ liệu đám mây hình thành từ Mạng lưới IoT

Ông Terry Ray
,Phó Chủ tịch cao cấp chiến lược, Thành viên Tập đoàn Imperva 


Hầu
hết các chuyên gia CNTT đều nhận định rằng bảo mật thông tin dữ liệu
là một công việc phức tạp, thậm chí là bất khả thi đối với nhiều
người, nhất là trong xu hướng hiện đại hóa và chuyển đổi đám mây
đang diễn ra trong các tổ chức ngày nay ...Xem tiếp

Ông Terry Ray
Ông Terry Ray
Phó Chủ tịch cao cấp chiến lược, Thành viên Tập đoàn Imperva

9:00
Sự phát
triển và tầm quan trọng của Tường lửa ứng dụng web (WAF)

Ông Đào Việt Hùng
, Giám đốc Quốc gia, Akamai Technologies

 


Gartner
ước tính vào năm 2023, hơn 30% ứng dụng web công khai sẽ được bảo vệ
bởi ứng dụng web đám mây và các dịch vụ bảo vệ API (WAAP), bao gồm
bảo vệ DDoS, giảm thiểu bot, bảo vệ API và tường lửa ứng dụng web (WAF).
Nhưng hiện tại, các tổ chức vẫn đang phải tiếp tục vật lộn với việc
điều chỉnh ...

Xem tiếp

Ông Đào Việt Hùng
Ông Đào Việt Hùng
Giám đốc quốc gia

9:15Triển khai SOC: phương pháp tiếp cận triển khai hiệu quả từ thực tế

Ông Ngô Tuấn Anh,
Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng, BKAV

 


 
Xem tiếp

Ông Ngô Tuấn Anh
Ông Ngô Tuấn Anh
Phó Chủ tịch phụ trách ANM

9:30
Ngăn ngừa lộ, lọt thông tin trên đám mây - Bảo mật đám mây theo quy
mô và tốc độ
Ông Christopher Hosking,
Giám đốc kinh doanh mảng Đám mây, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương & Nhật Bản,
CrowdStrike

 


Tốc độ
ứng dụng công nghệ điện toán đám mây ngày càng tăng nhanh. Trong bối
cảnh này, các nhà lãnh đạo CNTT cần phải hiểu rõ mức độ cấp thiết
của các biện pháp kiểm soát bảo mật điện toán đám mây, cũng như cách
thức các tác nhân  ...

Xem tiếp

Ông Christopher Hosking
Ông Christopher Hosking
Giám đốc kinh doanh mảng Đám mây, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương & Nhật Bản

9:45Các vấn đề an toàn bảo mật trên mạng 5G
Ông
Đoàn Đình Dân
, Phó Ban Công nghệ thông tin, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone 

Công nghệ mạng 5G đã và đang được triển khai và thương mại hóa mạnh mẽ trên toàn cầu. Trước kỷ nguyên công nghệ thế hệ mới này, vấn đề An ninh Bảo mật trên 5G là chủ đề được quan tâm của hầu hết của các Doanh nghiệp, không chỉ có các Doanh nghiệp Viễn thông mà các Doanh nghiệp hiện đang khai thác, ...


Xem tiếp
Ông Đoàn Đình Dân
Ông Đoàn Đình Dân
Phó Ban Công nghệ thông tin,10:00
Phát hiện và ứng phó các rủi ro an toàn thông tin cùng giải pháp
XDR

Ông Ahsim Nisar, Chuyên gia giải
pháp an toàn bảo mật và tuân thủ, Microsoft  


Ngày nay, tình
trạng các mối đe dọa mạng liên tục gia tăng về độ phức tạp, tinh vi và tần suất.
Khi các cuộc tấn công nâng cao xuất hiện, Microsoft luôn sẵn sàng làm việc với
khách hàng và đối tác. Chúng tôi sẽ chia sẻ công nghệ mới nhất xung quanh giải
pháp SIEM + XDR tích hợp của chúng tôi, để bảo vệ môi trường của bạn và vượt lên
trước đối thủy ,...
Xem tiếp


Ông Ahsim Nisar
Ông Ahsim Nisar
Chuyên gia kỹ thuật về Giải pháp Tuân thủ và An ninh10:15
THẢO LUẬN

Điều phối: Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin,
Bộ Thông tin và Truyền thông
Chủ đề thảo luận


 • Thách thức trong quản trị rủi ro trên nền tảng đám mây

 • Tối ưu hóa chi phí đầu tư vào bảo mật đám mây

 •  

  Thành phần tham gia:

 • Ông Đào Việt Hùng, Giám đốc quốc gia, Akamai Technologies

 • Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng, BKAV

 • Ông Christopher Hosking, Giám đốc kinh doanh mảng Đám mây, Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương & Nhật Bản, CrowdStrike

 • Ông Đoàn Đình Dân, Phó Ban Công nghệ thông tin, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

 • Ông Ahsim Nisar, Chuyên gia giải pháp an toàn bảo mật và tuân thủ, Microsoft


11:45
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

11:55
BỐC THĂM MAY MẮN
12:00
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
 • Chủ trì:
  ● Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thời gian: 8:30 – 12:00, Thứ Năm, ngày 28/10/2021
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (PDF) ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

13:30
KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN
13:30
TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức
13:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)
CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH
13:45
Quản trị rủi ro môi trường kinh doanh số tại Việt Nam

Ông Lê Đức Anh, Giám đốc phát triển kinh doanh, Group IB Việt Nam


 Năm
ngoái, thế giới đã phải hứng chịu một đại dịch lừa đảo: việc những
công ty thành công và nổi tiếng bị những kẻ lừa đảo để mắt đến chỉ
là vấn đề thời gian. Những thủ đoạn kỹ thuật số như lừa đảo trực
tuyến, mua bán sản phẩm/dịch vụ bất hợp pháp  ...

Xem thêm

Ông Lê Đức Anh
Ông Lê Đức Anh
Giám đốc Phát triển Kinh doanh

14:00
Hiện thực hóa việc xây dựng hệ thống giám sát an toàn thông tin nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực bằng nền tảng AI Open XDR platform thông minh
Ông Vũ Thành Công, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Nessar Vietnam Technologies JSC


 


Hiện
tại nhiều khách hàng đã xây dựng các trung tâm giám sát an toàn
thông tin với các công nghệ khác nhau tuy nhiên chưa đáp ứng được
nhu cầu giám sát các mối nguy cơ an toàn thông tin trông thực tế.Nay
với nền tảng AI Open XDR platform thông minh ...

Xem thêm

Ông Vũ Thành Công
Ông Vũ Thành Công
Giám đốc Trung tâm kỹ thuật

14:15
Đổi mới hệ thống vận hành với giải pháp Quản lý thiết bị di động
Ông Đinh Trọng Du, Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Samsung Xu hướng di động doanh nghiệp là một
trong những xu hướng chính trong thời đại “số hóa“ hiện nay. Đến năm
2020, đã có khoảng 50 tỷ thiết bị khác nhau kết nối vào Internet,
trong số này thiết bị di động chiếm số lượng lớn....


Xem tiếp


Ông Đinh Trọng Du
Ông Đinh Trọng Du
Chuyên gia kỹ thuật cao cấp

14:30
Phương thức tìm kiếm đối tác hỗ trợ bộ phận an toàn thông tin
Ông Alexey Zhukov, Chuyên gia trưởng bộ phận an toàn thông tin ứng dụng, Positive Technologie


 


Ngày
nay, kinh doanh trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến; cùng với đó,
các vấn đề về lỗ hổng bảo mật ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Với tư cách là những người nghiên cứu về an ninh bảo mật, chúng tôi
nhận thấy rằng số lượng hệ thống có lỗ hổng ...

Xem thêm

Ông Alexey Zhukov
Ông Alexey Zhukov
Chuyên gia trưởng bộ phận an toàn thông tin ứng dụng

14:45
Thách thức trong xây dựng hệ thống an toàn bảo mật cho ngân hàng

Ông Lưu Hà Nam, Trưởng Bộ phận An toàn thông tin , Công ty cổ phần Chứng khoán VPS

 
15:00Ứng dụng Machine Learning nhằm Phát hiện ra các Mối đe dọa và Rủi ro trong Quản lý Truy cập đặc quyền

Ông Serkan Cetin, Giám đốc Kỹ thuật, One Identity APJ

 

Trong các mô hình hoạt động CNTT thông thường, người ta giả định rằng những người phía sau tường lửa là an toàn và đáng tin cậy, và mối đe dọa luôn ở bên ngoài. Thực tế là các mối đe dọa ở khắp mọi nơi và Zero Trust Architectures là cần thiết để bảo vệ mọi người, tổ chức và dữ liệu.  ...


Xem thêm

Ông Serkan Cetin
Ông Serkan Cetin
Giám đốc Kỹ thuật15:15
THẢO LUẬN

Điều phối: Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)
Chủ đề thảo luận:


 • Những thách thức an toàn thông tin trong bối cảnh làm việc từ xa và những yêu cầu mới với hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo hiệu suất vận hành

 • Các xu hướng quản trị truy cập và định danh khách hàng trong thời kỳ khách hàng là trọng tâm

 • Chiến lược nâng cấp hệ thống an toàn bảo mật cho hệ thống CNTT doanh nghiệp trước sự phát triển của các công nghệ 4.0

 •  

  Thành phần tham gia:

 • Ông Lê Đức Anh, Giám đốc phát triển kinh doanh, Group IB Việt Nam

 • Ông Vũ Thành Công, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Nessar Vietnam Technologies JSC

 • Ông Đinh Trọng Du, Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Samsung

 • Ông Alexey Zhukov, Chuyên gia trưởng bộ phận an toàn thông tin ứng dụng, Positive Technologies

 • Ông Lưu Hà Nam, Trưởng Bộ phận An toàn thông tin , Công ty cổ phần Chứng khoán VPS

 • Ông Serkan Cetin, Giám đốc kỹ thuật, One Identity APJ16:45
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)
16:55
BỐC THĂM MAY MẮN
17:00
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
 • Chủ trì:
  ● Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)
 • Thời gian:13:30 – 17:00, Thứ Năm, ngày 28/10/2021
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (PDF) ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO