Home Chương trình hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH MẠNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ: THÁCH THỨC VÀ LỜI GIẢI

07:30
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
08:00
THAM QUAN TRIỂN LÃM
08:15
KHAI MẠC
08:15
TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức
08:20
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
08:35
An toàn, An ninh mạng tại Việt Nam năm 2021: Những vấn đề đặt ra

Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
08:55
Xu hướng Tấn công và Tội phạm mạng giai đoạn 2021 - 2022

Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
09:15
Kết quả triển khai SOC năm 2020 và các Thách thức trong năm 2021

Chuyên gia tư vấn
09:35
Khai trương Ứng dụng An toàn, An ninh mạng trên Nền tảng di động cho người dân
09:55
TIỆC TRÀ
10:10
Bảo vệ Dữ liệu và các Tài sản số

Chuyên gia tư vấn
10:30
Đảm bảo An toàn trước Tấn công Chuỗi cung ứng: Bài học từ vụ SolarWinds

Chuyên gia tư vấn
10:50
Sự biến mất của Mật khẩu và Tương lai của Công nghệ định danh - xác thực số

Chuyên gia tư vấn
11:10
Công bố Bảng xếp hạng Mức độ An toàn, An ninh mạng của các địa phương năm 2020
11:20
TOẠ ĐÀM

BÀI HỌC TỪ NHỮNG THÁCH THỨC AN TOÀN, AN NINH MẠNG TRONG THỜI KÌ COVID-19

Điều phối: Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Khó khăn, thách thức đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thời kỳ COVID-19

 • Thay đổi tư duy và chiến lược an toàn, an ninh mạng cho các tổ chức, doanh nghiệp

 • Giải pháp phòng ngừa và ứng phó với các thách thức an toàn, an ninh mạng


 

Thành phần tham gia:


 • Đại diện các doanh nghiệp (Điện lực, Dầu khí, Sản xuất, Hàng không)

 • Đại diện ngân hàng thương mại

 • Chuyên gia công nghệ

11:50
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
12:00
KẾT THÚC PHIÊN BÁO CÁO TOÀN THỂ
 • Chủ trì:
  ● Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thời gian: 07:30 – 12:00, Thứ Năm, ngày 03/06/2021
Chương trình hội thảo (pdf)

XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH MẠNG CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

13:00
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
13:30
KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN
13:30
TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức
13:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH
13:45
Nguy cơ An toàn, An ninh mạng trên Đám mây

Chuyên gia tư vấn
14:05
Chiến lược Bảo mật thế hệ mới Phòng ngừa Tấn công mạng trên môi trường lai

Chuyên gia tư vấn
14:25
Bảo vệ Dữ liệu đám mây hình thành từ Mạng lưới IoT

Chuyên gia tư vấn
14:45
Truy cập an toàn Ứng dụng và Dữ liệu từ xa

Chuyên gia tư vấn
15:05
TIỆC TRÀ
15:25
Sự bùng nổ của Điện toán đám mây tại Việt Nam trong giai đoạn Covid-19

Chuyên gia tư vấn
15:45
Bảo mật Ứng dụng và Dịch vụ trên đám mây

Chuyên gia tư vấn
16:05
TỌA ĐÀM

Điều phối: Chuyên gia tư vấn

 • Thách thức trong quản trị rủi ro trên nền tảng đám mây

 • Tối ưu hóa chi phí đầu tư vào bảo mật đám mây


 

Thành phần tham gia: • Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông một số tỉnh

 • Đại diện từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đám mây

 • Đại diện từ các doanh nghiệp cung cấp dịch Viễn thông

 • 02 -03 đại diện từ các công ty công nghệ

17:20
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
17:30
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
 • Chủ trì:
  ● Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Thời gian: 13:00 – 17:30, Thứ Năm, ngày 03/06/2021 | Diễn ra song song với Hội thảo chuyên đề 2,3
Chương trình hội thảo (pdf)

BẢO VỆ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU TRONG THẾ GIỚI SỐ

13:00
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
13:30
KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN
13:30
TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức
13:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
13:45
PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng
CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH
13:55
Chiến lược An toàn, An ninh mạng cho Hạ tầng trọng yếu trong Tương lai số

Chuyên gia tư vấn
14:15
Bảo mật Hệ thống OT trước nhu cầu truy cập từ xa tăng cao

Chuyên gia tư vấn
14:35
Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) để Bảo vệ Hệ thống OT

Chuyên gia tư vấn
15:05
Giảm thiểu Nguy cơ từ Ransomware đối với Hệ thống công nghiệp trọng yếu

Chuyên gia tư vấn
15:25
TIỆC TRÀ
15:45
Tường lửa một chiều (Data Diode): Giải pháp hữu hiệu để Bảo vệ Hệ thống công nghiệp

Chuyên gia tư vấn
16:05
Tăng cường sức mạnh cho Kiến trúc Zero Trust với Giải pháp Phát hiện và Ứng phó mở rộng (XDR)

Chuyên gia tư vấn
16:45
THẢO LUẬN

Điều phối: Chuyên gia tư vấn
Điều phối (dự kiến):


 • Quản trị rủi ro và bảo mật trong môi trường IT/OT

 • Tiêu chí lựa chọn công nghệ phù hợp đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hệ thống vận hành


 

Thành phần tham gia


 • Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

 • Đại diện lãnh đạo tập đoàn (Dầu khí, Năng lượng, Vận tải)

 • 02 – 03 Đại diện lãnh đạo công ty công nghệ

17:25
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
17:30
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
 • Chủ trì:
  ● Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
  ● Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ
 • Thời gian: 13:00 – 17:30, Thứ Năm, ngày 03/06/2021 | Diễn ra song song với Hội thảo chuyên đề 1,3
Chương trình hội thảo (pdf)

AN TOÀN, AN NINH MẠNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

13:00
ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU
13:30
KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN
13:30
TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức
13:35
PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)
CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH
13:45
Chiến lược An toàn Bảo mật mạng toàn diện (Network Security) thế hệ mới

Chuyên gia tư vấn
14:05
Xác định và Phòng ngừa Nguy cơ nội bộ (Insider Threat) trong thời kỳ làm việc từ xa

Chuyên gia tư vấn
14:25
Bảo mật Thiết bị đầu cuối: Mấu chốt trong Chuyển đổi số doanh nghiệp

Chuyên gia tư vấn
14:45
Phòng chống Gian lận hiệu quả - Sự cân bằng giữa Bảo mật và Chất lượng của Trải nghiệm Khách hàng

Chuyên gia tư vấn
15:05
TIỆC TRÀ
15:25
Cải tiến Hệ thống quản trị truy cập - định danh an toàn cho các ngân hàng

Chuyên gia tư vấn
15:45
Ngăn chặn Tấn công APT theo phương thức mới

Chuyên gia tư vấn
16:05
TỌA ĐÀM

Điều phối:Chuyên gia tư vấn
Chủ đề thảo luận


 • Những thách thức an toàn thông tin trong bối cảnh làm việc từ xa và những yêu cầu mới với hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo hiệu suất vận hành

 • Các xu hướng quản trị truy cập và định danh khách hàng trong thời kỳ khách hàng là trọng tâm

 • Chiến lược nâng cấp hệ thống an toàn bảo mật cho hệ thống CNTT doanh nghiệp trước sự phát triển của các công nghệ 4.0


 

Thành phần tham gia

 


 • Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước

 • Lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính

 • Đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại

 • Lãnh đạo các công ty công nghệ

17:20
PHÁT BIỂU KẾT LUẬN

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng
17:30
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
 • Chủ trì:
  ● Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)

 • Thời gian: 13:00 – 17:30, Thứ Năm, ngày 03/06/2021 | Diễn ra song song với Hội thảo chuyên đề 1,2
Chương trình hội thảo (pdf)