Ông Vincent Oh

| TIỂU SỬ Vincent Oh là Giám đốc Kinh doanh Khu vực ASEAN của Cloudflare. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thúc đẩy việc sử dụng IoT, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây, bảo mật phần mềm, dịch vụ truyền thông và các ứng dụng thương mại trong…

Bà Mai Ngọc Tú

| TIỂU SỬ Bà Mai Ngọc Tú đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng và Phát triển kinh doanh tại cả thị trường Việt Nam và Singapore. Trong thời gian làm việc tại Singapore, bà đã tham gia có vấn cho nhiều lãnh đạo CNTT và Bảo mật của Việt…

Thiếu Tướng Tống Viết Trung

| TIỂU SỬ Quá trình công tác 1980-1986: Học viên trường Thông tin Quân sự, Ulianop, Liên bang Nga. 1986-2004: Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc 2004-2008: Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel 2008-2018: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel….

Ông Đinh Trọng Du

| TIỂU SỬ Chuyên gia giải pháp an ninh và quản trị di động. Gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông và Công nghệ thông tin. Tại Samsung Chịu trách nhiệm tư vấn các giải pháp về Samsung Knox, giúp các doanh nghiệp/ tổ chức ngăn chặn thông tin…

Ông Đoàn Đình Dân

Ông có 16 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ông đã từng đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật thuộc System, Database, Networking, Software Development và Security.
Lĩnh vực phụ trách quản lý, điều hành tại MobiFone bao gồm: Cloud, Networking, Big Data và Cyber Security…

Ông Serkan Cetin

| TIỂU SỬ Serkan Cetin là Giám đốc kỹ thuật của One Identity APJ, và đã làm việc tại One Identity từ năm 2012. Trong thời gian này Serkan đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau của One Identity, bao gồm bán hàng, marketing, chuyên gia dịch vụ kỹ thuật, quản lý và phát…

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh

| TIỂU SỬ Ông Ngô Tấn Vũ Khanh là Giám đốc Tài khoản Doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam, Kaspersky Đông Nam Á. Ông chịu trách nhiệm giám sát hoạt động bán hàng và kết nối các bên liên quan for danh mục đầu tư doanh nghiệp của công ty tại nước sở tại.Trước…

Ông Ngô Tuấn Anh

| TIỂU SỬ Điều hành diễn đàn an ninh mạng Việt Nam Whitehat.vn Giải thưởng lãnh đạo an ninh thông tin (CSO) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG trao tặng, 2009. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC) Phụ trách dự án ISO 27001…