Home Diễn giả 2021

DIỄN GIẢ 2021

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH: BẢO ĐẢM AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNGTRONG KỶ NGUYÊN SỐ: THÁCH THỨC VÀ LỜI GIẢI

Ông Nguyễn Thành Phúc
Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Đại tá Nguyễn Ngọc Cương
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

Ông Trần Quang Hưng
Giám đốc, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Ông Trần Minh Quảng
Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng, Công ty An ninh mạng Viettel

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh
Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Kaspersky

Ông Vincent Oh
Giám đốc Kinh doanh khu vực ASEAN, Cloudflare

Ông Đinh Văn Kết
Phó trưởng phòng Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Vũ Anh Tiến
Chuyên gia cấp cao, Frost & Sullivan

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1 : BẢO VỆ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU TRONG THẾ GIỚI SỐ

Đại tá Trần Đức Sự
Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

Ông Vũ Lê
Kỹ sư giải pháp an ninh, Sophos

Ông Sam Cheng Qingjun
Giám đốc Quan hệ công chúng và Các vấn đề chính phủ, Huawei

Ông Bùi Đình Giang
Phụ trách CNTT, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam)

Bà Mai Ngọc Tú
Giám đốc Cloudflare Việt Nam, Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, Cloudflare

Ông Nguyễn Minh Hải
Tư vấn giải pháp, Fortinet Vietnam

Ông Đỗ Đức Huy
Kỹ sư giải pháp, khu vực Đông Nam Á, CyberArk

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2 : XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Ông Nguyễn Thành Phúc
Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Terry Ray
Phó Chủ tịch cao cấp chiến lược, Thành viên Tập đoàn Imperva

Ông Đào Việt Hùng
Giám đốc quốc gia, Akamai Technologies

Ông Ngô Tuấn Anh
Phó Chủ tịch phụ trách ANM, Tập đoàn BKAV

Ông Christopher Hosking
Giám đốc kinh doanh mảng Đám mây, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương & Nhật Bản, CrowdStrike

Ông Đoàn Đình Dân
Phó Ban Công nghệ thông tin, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Ông Ahsim Nisar
Chuyên gia kỹ thuật về Giải pháp Tuân thủ và An ninh, Microsoft

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3 : AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thiếu tướng Tống Viết Trung
Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)

Ông Lê Đức Anh
Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Group-IB

Ông Vũ Thành Công
Giám đốc Trung tâm kỹ thuật, Nessar

ÔNG ĐINH TRỌNG DU
Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Samsung

Ông Alexey Zhukov
Chuyên gia trưởng bộ phận an toàn thông tin ứng dụng, Positive Technologies

Ông Serkan Cetin
Giám đốc Kỹ thuật, One Identity APJ