Home Speakers ĐẠI TÁ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG

ĐẠI TÁ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG

ĐẠI TÁ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Bộ Công an

 

| TIỂU SỬ

Từ tháng 11/1995: Giảng viên tại Khoa Toán – Tin, Học viện An ninh Nhân dân; giảng dạy các bộ môn về  lập trình máy tính, mạng và giao tiếp máy tính, bảo mật thông tin và dữ liệu

2008 – 2016: Trưởng Khoa Toán – Tin, Học viện An ninh Nhân dân
2016 – 5/2020: Đại tá, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Bộ Công an
5/2020: Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
 

| CHỦ ĐỀ

Xu hướng Tấn công và Tội phạm mạng giai đoạn 2021 – 2022