Home Speakers Ông Ahsim Nisar

Ông Ahsim Nisar

Ông Ahsim Nisar
Chuyên gia kỹ thuật về Giải pháp Tuân thủ và An ninh
Microsoft

 

| TIỂU SỬ

Ông Ahsim Nisar hiện đang làm việc với tư cách là Chuyên gia kỹ thuật về Bảo mật, Nhận dạng, Đe dọa và Tuân thủ tại Microsoft (Malaysia). Chúng tôi làm việc với các đối tác và khách hàng của Microsoft trên toàn cầu để thay đổi tình trạng bảo mật của họ.

Công việc của ông tại Microsoft bao gồm kết nối với khách hàng và thiết kế giải pháp bảo mật để ngăn chặn các mối đe dọa mạng xảy ra với họ và hỗ trợ kích hoạt Mô hình Mạng Zero Trust.

Ông hiện đang làm việc về các công nghệ bảo mật của Microsoft như Microsoft Advanced Threat Analytics và có kinh nghiệm thực tiễn về sản phẩm này như Microsoft Information Protection, Azure Security Center, Microsoft Defender for Endpoint, Cloud Application Security, Incident Response, Azure Sentinel, Mobile Device Management, Azure Active Directory. Ông chịu trách nhiệm thiết kế mô hình giải pháp bảo mật cho khách hàng cũng như trình bày tính khả thi cùng dẫn chứng cụ cho các công nghệ an ninh mạng khác được cung cấp bởi Microsoft.

| CHỦ ĐỀ

Phát hiện và ứng phó các rủi ro an toàn thông tin cùng giải pháp XDR

| TÓM TẮT

Ngày nay, tình trạng các mối đe dọa mạng liên tục gia tăng về độ phức tạp, tinh vi và tần suất. Khi các cuộc tấn công nâng cao xuất hiện, Microsoft luôn sẵn sàng làm việc với khách hàng và đối tác. Chúng tôi sẽ chia sẻ công nghệ mới nhất xung quanh giải pháp SIEM + XDR tích hợp của chúng tôi, để bảo vệ môi trường của bạn và vượt lên trước đối thủ. Microsoft Defender, giải pháp XDR toàn diện của chúng tôi ngăn chặn các cuộc tấn công và cung cấp cho các chuyên gia bảo mật công cụ phát hiện, điều tra và khắc phục các mối đe dọa phức tạp trong tổ chức của họ. Tìm hiểu cách mà các phương pháp tiếp cận của Microsoft hoạt động cùng nhau để xây dựng bức tranh toàn cảnh về từng cuộc tấn công, tận dụng tính năng tự động hóa và tích hợp mạnh mẽ để giúp tập trung chủ động và áp dụng kiến thức, tìm kiếm dữ liệu và tùy chỉnh các công cụ phát hiện.