Home Speakers Ông Alexey Zhukov

Ông Alexey Zhukov

Ông Alexey Zhukov
Chuyên gia trưởng bộ phận an toàn thông tin ứng dụng
Positive Technologies

 

| TIỂU SỬ

Ông Alexey Zhukov, Chuyên gia trưởng bộ phận an toàn thông tin ứng dụng, Positive Technologies.
Ông sinh năm 1975, tốt nghiệp Moscow State Institute of Electronic Technology với bằng phát triển phần mềm cho hệ thống máy tính.
Alexey Zhukov có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, từng đảm nhiệm vị trí Trưởng bộ phận giải pháp quản lý truy cập.
Năm 2016, ông gia nhập Positive Technologies, trở thành chuyên gia hàng đầu về bảo mật ứng dụng và tích cực tham gia phát triển các sản phẩm bảo mật. Ông cũng chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng và đối tác của công ty, bao gồm POCs và triển khai thực hiện vòng đời phát triển phần mềm bảo mật.

| CHỦ ĐỀ

Phương thức tìm kiếm đối tác hỗ trợ bộ phận an toàn thông tin

| TÓM TẮT

Ngày nay, kinh doanh trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến; cùng với đó, các vấn đề về lỗ hổng bảo mật ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Với tư cách là những người nghiên cứu về an ninh bảo mật, chúng tôi nhận thấy rằng số lượng hệ thống có lỗ hổng ở mức độ dễ bị tấn công vẫn còn khá lớn, cho thấy sự cần thiết của việc thuyết phục các bên R&D rằng lỗ hổng bảo mật là vấn đề quan trọng và cần phải cùng nhau giải quyết vấn đề này.
Trong bài trình bày này, chúng tôi sẽ đưa ra những lý do chính giải thích vì sao lại có sự đánh giá thấp về vấn đề bảo mật từ phía R&D, qua đó xác định các bước cần thiết để khắc phục tình trạng này và bổ sung một số case study liên quan đến bảo mật thông tin của khách hàng mà chúng tôi đã giải quyết được.