Home Speakers Ông Bùi Đình Giang

Ông Bùi Đình Giang

Ông Bùi Đình Giang
Phụ trách CNTT, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam)

 

| TIỂU SỬ

 

| CHỦ ĐỀ

Giải pháp Bảo mật, An toàn thông tin cho ngành Dầu khí