Home Speakers Ông Đinh Văn Kết

Ông Đinh Văn Kết

Ông Đinh Văn Kết
Phó trưởng phòng Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 

| TIỂU SỬ

Ông Đinh Văn Kết đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam với nhiều kinh nghiệm từ thực thi kỹ thuật đến công tác quản lý về an toàn thông tin. Ông đã từng tham gia tư vấn, đánh giá cho nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn về chiến lược, định hướng và xử lý các vấn đề về an toàn thông tin. Trước khi phụ trách Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, ông từng là chuyên gia tư vấn an toàn thông tin tại Công ty MV Corp, Phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin tại Bộ Tư pháp.

| CHỦ ĐỀ

Lễ Công bố xếp hạng Mức độ an toàn thông tin mạng của các Bộ, ngành, địa phương năm 2020