Home Speakers Ông Đỗ Đức Huy

Ông Đỗ Đức Huy

Ông Đỗ Đức Huy
Kỹ sư giải pháp, khu vực Đông Nam Á
CyberArk

 

| TIỂU SỬ

Ông Đỗ Đức Huy đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin bao gồm hơn 10 năm trong công tác thiết kế, triển khai, kiểm thử và vận hành các hệ thống mạng, truyền thông, các ứng dụng và các hệ thống bảo mật quan trọng. Ông hiện đang làm việc tại Việt Nam với vị trí kỹ sư giải pháp cho công ty bảo mật CyberArk Software, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của CyberArk tại khu vực Đông Nam Á. Ông Huy có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, xây dựng các giải pháp bảo mật nhằm nâng cao năng lực an toàn thông tin cho các khách hàng trong nhiều lĩnh vực từ các tổ chức chính phủ, nhà sản xuất, tài chính ngân hàng và các đơn vị thương mại. Ông đã tư vấn và hỗ trợ nhiều tổ chức doanh nghiệp trong việc đáp ứng các yêu cầu về bảo mật định danh số, quản lý truy cập đặc quyền nhằm bảo vệ đơn vị trước các nguy cơ tấn công từ bên trong và các tấn công mạng chủ đích. Ông Huy có bằng thạc sĩ Công nghệ Thông tin và đã được chứng nhận sở hữu các chứng chỉ bảo mật hàng đầu như CISSP, CISA, CCSP, CEH, CCNP.