Home Speakers Ông Đoàn Đình Dân

Ông Đoàn Đình Dân

Ông Đoàn Đình Dân
Phó Ban Công nghệ thông tin,
Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

 

| TIỂU SỬ

Ông có 16 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ông đã từng đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật thuộc System, Database, Networking, Software Development và Security.
Lĩnh vực phụ trách quản lý, điều hành tại MobiFone bao gồm: Cloud, Networking, Big Data và Cyber Security.
Tốt nghiệp cử nhân Khoa Học Máy Tính, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG HCM.
Thạc sĩ Networking and Telecomunications, Học Viện Bưu Chính Viễn Thông.

| CHỦ ĐỀ

Các vấn đề an toàn bảo mật trên mạng 5G

| TÓM TẮT

Công nghệ mạng 5G đã và đang được triển khai và thương mại hóa mạnh mẽ trên toàn cầu. Trước kỷ nguyên công nghệ thế hệ mới này, vấn đề An ninh Bảo mật trên 5G là chủ đề được quan tâm của hầu hết của các Doanh nghiệp, không chỉ có các Doanh nghiệp Viễn thông mà các Doanh nghiệp hiện đang khai thác, cung cấp các dịch vụ nội dung số cũng muốn tìm hiểu để có kiến thức và lộ trình chuẩn bị khi các nhà mạng tại Việt Nam cung cấp 5G trong thời gian ngắn sắp tới.