Home Speakers Ông Ngô Tuấn Anh

Ông Ngô Tuấn Anh

Ông Ngô Tuấn Anh
Phó Chủ tịch phụ trách ANM
Tập đoàn BKAV

 

| TIỂU SỬ

  • Điều hành diễn đàn an ninh mạng Việt Nam Whitehat.vn
  • Giải thưởng lãnh đạo an ninh thông tin (CSO) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG trao tặng, 2009.
  • Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC)
  • Phụ trách dự án ISO 27001 về hệ thống quản lý an ninh thông tin.
  • Phụ trách dự án phát triển các thiết bị an ninh mạng của Bkav: Bkav IPS Firewall – BIF và Bkav SOC
  • Chủ trì triển khai công tác đảm bảo an ninh mạng cho nhiều cơ quan, tổ chức quan trọng và các sự kiện lớn tại Việt Nam
  • Phụ trách dự án cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số BkavCA, Thuế điện tử, hải quan điện tử, hóa đơn điện tử của Bkav
  • Giảng viên các chương trình đào tạo an ninh mạng.