Home Speakers Ông Nguyễn Minh Hải

Ông Nguyễn Minh Hải

Ông Nguyễn Minh Hải
Tư vấn Giải pháp
Fortinet Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Minh Hải, CISSP #826137, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành An ninh mạng. Ông có niềm đam mê lớn với Công nghệ bảo mật và điều đó đã đóng vai trò quan trọng trong các thành tựu của ông. Tại Fortinet, ông chịu trách nhiệm tư vấn bảo mật cho khách hàng Doanh nghiệp & Chính phủ, và cung cấp kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của mình về các giải pháp của Fortinet cho các khách hàng và đối tác khác tại thị trường Việt Nam.

| CHỦ ĐỀ

Nhận diện các Rủi ro An toàn An ninh mạng đối với Hệ thống Internet Vạn vật Công nghiệp và OT

| TÓM TẮT

Các sáng kiến Chuyển đổi số đang ngày càng thúc đẩy sự tích hợp CNTT và OT. Đại dịch góp phần đẩy mạnh sự cấp thiết của việc bảo vệ các môi trường OT từ xa do nhu cầu làm việc tại nhà đã thay đổi cách các tổ chức kết nối, quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng quan trọng của họ.

Trong phần trình bày của Fortinet, khách tham dự sẽ tìm hiểu các phương pháp tối ưu và thực tiễn nhất để giải quyết các rủi ro an ninh mạng đối với các hệ thống OT và bảo vệ chúng trước các mối đe dọa nâng cao bằng một nền tảng tích hợp duy nhất.