Home Speakers Ông Sam Cheng Qingjun

Ông Sam Cheng Qingjun

Ông Sam Cheng Qingjun
Giám đốc Quan hệ công chúng và Các vấn đề chính phủ
Huawei

 

| TIỂU SỬ

Ông Sam Cheng Qingjun, có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT-TT.

Hiện tại, ông đang là Giám đốc Quan hệ công chúng và Các vấn đề chính phủ tại Huawei, dẫn đầu nghiên cứu về tác động chính sách đối với nền kinh tế số và các bài học thực tiễn của chuyển đổi kỹ thuật số để thúc đẩy quá trình số hóa. Ông giữ vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế số Trung Quốc ICC, thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và các tổ chức quốc tế.

Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn kinh doanh và chiến lược tại Huawei, bao gồm các dự án hoạch định chiến lược, đổi mới dịch vụ, mô hình kinh doanh và chuyển đổi kỹ thuật số.

Trước khi gia nhập Huawei, ông có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật và kinh doanh, bao gồm phát triển phần mềm, thiết kế và triển khai mạng, và thành lập công ty khởi nghiệp tập trung vào mobile internet trong giai đoạn 2000-2005.

| CHỦ ĐỀ

Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho sự phát triển kinh tế số