Home Speakers Ông Serkan Cetin

Ông Serkan Cetin

Ông Serkan Cetin
Giám đốc Kỹ thuật
One Identity APJ

 

| TIỂU SỬ

Serkan Cetin là Giám đốc kỹ thuật của One Identity APJ, và đã làm việc tại One Identity từ năm 2012. Trong thời gian này Serkan đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau của One Identity, bao gồm bán hàng, marketing, chuyên gia dịch vụ kỹ thuật, quản lý và phát triển sản phẩm. Serkan đã hỗ trợ các tổ chức trong việc giải quyết các thách thức IAM phức tạp cho nhiều ngành, tập trung vào việc đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, phần mềm và dịch vụ, đồng thời xây dựng thương hiệu vốn đã vững chắc của One Identity tại APJ. 

Trước One Identity, Serkan là một chuyên gia tư vấn tại Úc, nơi anh đã tham gia vào một số dự án an ninh mạng lớn nhất cung cấp các giải pháp IAM cho nhiều ngành công nghiệp, với độ phức tạp và quy mô khác nhau.

| CHỦ ĐỀ

Sử dụng Machine Learning để phát hiện ra các mối đe dọa và rủi ro trong quản lý truy cập đặc quyền

| TÓM TẮT

Trong các mô hình hoạt động CNTT thông thường, người ta giả định rằng những người phía sau tường lửa là an toàn và đáng tin cậy, và mối đe dọa luôn ở bên ngoài. Thực tế là các mối đe dọa ở khắp mọi nơi và Zero Trust Architectures là cần thiết để bảo vệ mọi người, tổ chức và dữ liệu.

Mối đe dọa từ bên trong luôn tồn tại; chỉ là nó đã không được thảo luận nhiều trong các chương trình nghị sự về bảo mật CNTT của nhiều tổ chức cho đến thời gian gần đây. Các tài khoản đặc quyền là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ kẻ tấn công nào. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, các cách thức tấn công mới được sử dụng, các phương pháp truyền thống và cách tiếp cận dựa trên quy tắc tĩnh không còn đủ nữa.
 
Việc phân biệt giữa hành vi bình thường và hành vi đáng ngờ, hoặc một hành động vi phạm tiềm ẩn ngày càng khó hơn. Đây là nơi mà marchine-learning có thể giúp bảo vệ môi trường của bạn chống lại các mối đe dọa. Tham dự phiên này để tìm hiểu thêm về những thách thức với quản lý truy cập đặc quyền và cách vượt qua những thách thức bằng các phương pháp, công nghệ và marchine-learning mới để bảo vệ môi trường của bạn.