Home Speakers Ông Trần Quang Hưng

Ông Trần Quang Hưng

Ông Trần Quang Hưng
Giám đốc
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

 

| TIỂU SỬ

Với hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam với nhiều kinh nghiệm từ quản lý và thực thi kỹ thuật về an toàn thông tin, ông đã từng tham gia tư vấn, đánh giá, kiểm định cho nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn về vấn đề an toàn thông tin nhằm giúp các cơ quan, tổ chức này củng cố các hệ thống bảo mật CNTT của mình. Trước khi xây dựng và điều hành Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), ông từng là Trưởng phòng Tư vấn của Công ty Misoft, Phó Giám đốc kỹ thuật Viện Công nghệ an toàn thông tin.

| CHỦ ĐỀ

Đang cập nhật

| TÓM TẮT

Đang cập nhật