Home Speakers Ông Vincent Oh

Ông Vincent Oh

Ông Vincent Oh
Regional Sales Director, ASEAN
Cloudflare

 

| TIỂU SỬ

Vincent Oh là Giám đốc Kinh doanh Khu vực ASEAN của Cloudflare.
Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thúc đẩy việc sử dụng IoT, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây, bảo mật phần mềm, dịch vụ truyền thông và các ứng dụng thương mại trong các lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính & Bảo hiểm, Dầu khí, Sản xuất, Vận tải , Chính phủ, Viễn thông Truyền thông & Giải trí, Hàng không vũ trụ, Chăm sóc sức khỏe.

| CHỦ ĐỀ

Triển khai chiến lược Zero-Trust

| TÓM TẮT

Khi COVID-19 buộc phải chuyển đổi qua đêm sang làm việc từ xa, các doanh nghiệp đã cố gắng giữ kết nối với nhân viên. Một số giải pháp mang tính chiến lược, nhưng một số giải pháp khác lại mang tính chiến thuật. Theo thống kê của Gartner: đến năm 2022, 75% doanh nghiệp quy mô vừa sẽ sử dụng mô hình kết hợp giữa nhân viên làm việc từ một văn phòng công ty xác định và làm việc từ xa. Trong cách làm việc mới này, chúng tôi cần cho phép nhân viên truy cập từ mọi nơi trong khi đảm bảo rằng người dùng có quyền truy cập nhanh hơn và an toàn hơn vào các tài nguyên được công ty phê duyệt.
Trong phiên này, Cloudflare sẽ chia sẻ một số xu hướng thúc đẩy phương thức làm việc kết hợp và thảo luận về các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải. Để giải quyết tốt hơn các yêu cầu này, phiên cũng sẽ khám phá cách các doanh nghiệp nên xem xét việc áp dụng dịch vụ Truy cập an toàn hoặc bộ SASE của các dịch vụ dựa trên đám mây, sử dụng bảo mật Zero Trust làm nguyên tắc hướng dẫn.