Home Speakers Ông Vũ Anh Tiến

Ông Vũ Anh Tiến

Ông Vũ Anh Tiến
Chuyên gia cấp cao
Frost & Sullivan

 

| TIỂU SỬ

Ông Vũ Anh Tiến là nhà phân tích ngành cấp cao tại hãng nghiên cứu và tư vấn thị trường Frost & Sullivan. Ông Tiến hiện đang làm việc tại Kuala Lumpur, Malaysia, và đang là trưởng nhóm nghiên cứu về thị trường an ninh mạng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về các vấn đề thị trường an ninh mạng tại khu vực. Ông hiện đang là trưởng nhóm nghiên cứu các chủ đề an ninh mạng mới nhất như An ninh mạng (Network Security), Dịch vụ bảo mật (Managed Security Services), Bảo mật đám mây (Cloud Security), Bảo mật cho hệ thống ICS (ICS Security), Bảo mật cho workload đám mây (Cloud Workload Protection), Secure Access Service Edge (SASE), vv.