Home Speakers Ông Vũ Lê

Ông Vũ Lê

Ông Vũ Lê
Kỹ sư Giải pháp An ninh
Sophos

 

| TIỂU SỬ

Kỹ sư giải pháp bảo mật với hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và dịch vụ bảo mật

| CHỦ ĐỀ

EDR, XDR và MDR: Lựa chọn nào phù hợp cho tổ chức của bạn?

| TÓM TẮT

Khi các tổ chức ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào CNTT và chuyển đổi số, thì đồng thời các mối đe dọa ngày càng tinh vi hơn, các tổ chức thuộc mọi loại quy mô đang chấp nhận rằng bảo mật không thể bắt đầu và dừng lại bằng các biện pháp kiểm soát phòng ngừa.

Cho dù là một ngân hàng 100.000 nhân viên hay một công ty kỹ thuật có 20 người dùng, họ đang tìm cách để bổ sung các khả năng Phát hiện và Phản hồi trước các mối nguy hiểm trong hệ thống. Một câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều là “tôi nên sử dụng EDR , XDR hay là MTR để tăng cường khả năng Phát hiện và phản hồi cho doanh nghiệp?”